Arysta

O nás

Arysta LifeScience aspiruje o pozici známé a uznávané společnosti, která nastavuje nové standardy v rostlinné výrobě použitím bio-řešení v zemědělství.

Arysta LifeScience nabízí moderní a progresivní řešení pro trvalou produkci plodin – vyvíjíme pro trh jedinečné portfolio v moření osiva, prostředky pro ochranu rostlin a bio-řešení v produktech s vysokou přidanou hodnotou.

Arysta LifeScience spolupracuje s distributory v celé České republice a v rámci obchodního týmu poskytuje inovativní řešení pro zákazníky v oblasti ochrany a výživy rostlin.

Arysta LifeScience ve světě

Arysta LifeScience je předním výrobcem přípravků na ochranu rostlin, vlastnící práva k více než 200 účinným látkám a nabízí tak svým zákazníkům rozsáhlé portfolio produktů pro komplexní ochranu plodin. Arysta LifeScience se specializuje na marketing a distribuci respektovaných značek přípravků na ochranu rostlin, které splňují očekávání i těch nejnáročnějších partnerů na celém světě. Dodáváme naše výrobky do více než 100 zemích po celém světě.

Obchodní model Arysta LifeScience “Asset-Light, High-Touch” optimalizuje strukturu nákladů, což nám umožňuje flexibilitu a rychlou reakci na rychle se měnící potřeby trhu. “Asset-Light” označuje technologii, jehož prostřednictvím zákazník obdrží vysoce kvalitní produkt s příslušnou formulací a jedinečnému složení za nejlepší cenu, díky vynechání nákladů na údržbu výrobních procesů velkých výrobních závodů. “High-Touch” je tým kvalifikovaných pracovníků se silnou orientací na zákazníka, z oddělení výzkumu, vývoje a registrační oddělení pro prodej a služby zákazníkům. „Asset-Light, High-Touch“ je tedy kombinace nízké kapitálové náročnosti s potenciálem osoby odpovědné za vývoj a prodej našich produktů.

Arysta LifeScience Europe nabízí moderní a inovativní řešení pro udržitelnou výrobu plodin. Postupně vyvíjíme jedinečné produkty pro ošetření semen (mořidla), přípravky na ochranu rostlin a biostimulátory a inovativní hnojiva s přidanou hodnotou.

Výrobní závody Arysta LifeScience v Noguères (Francie) a v Ougree (Belgie), vyrábí herbicidy, fungicidy a insekticidy, zatímco továrna v Saint-Malo (Francie) se zaměřuje na výrobu biologických přípravků (biostimulátorů, inovativními hnojiv, biologických pesticidů). V objektu v Evesham (Anglie) je výzkumné centrum pro mořidla.

„Nová Arysta LifeScience“ vznikla v roce 2015 sloučením tří agrochemických společností: Arysta LifeScience, Chemtura AgroSolutions a skupiny Agriphar. Sloučení těchto tří firem vyústila v novou a silnou společnost. Arysta LifeScience je plně vlastněna konsorciem Platform Specialty Products se sídlem v USA (Miami, Florida).

Globální zastoupení

Naše globální zastoupení v rámci 4 obchodních jednotek po celém světě

Chcete-li zobrazit více informací o Arysta LifeScience po celém světě, navštivte adresu:
http://www.arystalifescience.com

Za čím si stojíme

NAŠE MISE

Našim posláním je rozvíjet prosperitu přes pokročilé zemědělství.
Vyvíjíme jedinečné kombinace moderních technologií na ochranu rostlin a biostimulátorů pro udržitelné zemědělství.

NAŠE VIZE

Snažíme se být známou a uznávanou společností, která stanovuje nové standardy v rostlinné výrobě chytrým využitím provázanosti konvenční agrochemie x biostimulátorů v zemědělství.


Naše hodnoty a chování jsou v zásadě základ všeho, co děláme

 • Zaměření na zákazníka

  Zaměření na zákazníka

  snažíme se pomoci našim zákazníkům a uspět tím, že nabízíme pokročilé řešení, zlepšujeme naše schopnosti reagovat a předvídat jejich potřeby. Naším cílem je, aby zákazník byl hybnou silou našeho rozhodování.

 • Inovace

  Inovace

  inovace považujeme jako proces hledání jedinečných řešení, které vyplývají z nových způsobů myšlení, vytváření nových procesů, nebo vývoji nových výrobků. Inovace je síla, která udržuje výrobky naší společnosti v horní části seznamu prioritních zákazníků.

 • Integrita a vzájemný respekt

  Integrita a vzájemný respekt

  naším cílem podnikání je soulad etických a morálních zásad. Tím, že udržujeme svou integritu prostřednictvím otevřených, čestných a spravedlivých jednání, jsme získali důvěru u každého, s nímž přicházíme do styku.

 • Bezpečnost & Ochrana životního prostředí

  Bezpečnost & Ochrana životního prostředí

  Bezpečnost na pracovišti a pracovních postupů je prioritou. Snažíme se pracovat s nejvyšším ohledem na bezpečnost a životní prostředí při dodržování předpisů.

 • Podnikatelský duch

  Podnikatelský duch

  snažíme se o takový přístup k myšlení, které aktivně vyhledává změnu.