Pasivní pomocný prostředek na ochranu rostlin k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát u řepky olejky a dalších plodin

Přednosti
  • významně snižuje předsklizňové a sklizňové ztráty
  • možnost použití v kombinaci s desikanty
  • biologicky snadno odbouratelný
Registered Use
Plodina Účel použití Dávka (l/ha) Poznámka

řepka olejka, slunečnice, sója, hrách, fazol, bob, len

omezení předsklizňových a sklizňových ztrát

1,0

od 80 BBCH do 89 BBCH

Summary/Passport

Účinná látka: 420 g/l karboxylovaný styren butadienkopolymer

Formulace: SL (rozpustný koncentrát)

Balení: 5 l

Doba použití: 24 měsíců