mořidla

Kombinované, tekuté mořidlo s kontaktními i systemovými účinky proti houbovým chorobám kukuřice, všech druhů obilovin, hrachu, lnu, řepky a brambor.

Přednosti
  • nejlepší hodnocení ze všech mořidel
  • prokazatelný pozitivní účinek na časné vzcházení rostlin
  • bezpečný pro osivo, a to dokonce při vysoké dávce i po skladování
  • ověřené široké spektrum účinnosti v širokém záběru plodin
  • vynikající ochrana před Microdochium nivale, Fusarium spp. a Tilletia tritici (dříve T. caries)
  • chrání vice než 30 druhů plodin včetně pšenice, ječmene, kukuřice, hrachu, bavlny a rýže
Registered Use
Plodina Škodlivý činitel Dávka (l/t osiva)

brambory

kořenomorka bramborová (Rhizoctonia solani)

2,0

hrách, bob, lupina

komplex houbových chorob

2,0

ječmen

prašná sněť (Ustilago nuda),
hnědá skvrnitost (Pyrenophora teres) - primární infekce, pruhovitost ječná (Pyrenophora graminea) **

2,5* - 3,0

kukuřice

komplex houbových chorob

2,5

len

komplex houbových chorob

2,5

oves

prašná sněť ovesná (Ustilago avenae)

2,5* - 3,0

pšenice

mazlavá sněť hladká (Tilletia foetida)
mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries) plíseň sněžná (Microdochium nivale)

2,5* - 3,0

fuzariózy (Fusarium spp.)

3,0

řepka 

komplex houbových chorob

4,0

žito
tritikale

mazlavá sněť hladká (Tilletia foetida)
mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries) plíseň sněžná (Microdochium nivale)

3,0

Poznámky:    * nižší dávka je určena výhradně pro mořičky typu Rotostat           

** účinnost při plné dávce (3,0 l/t)

Summary/Passport

Účinná látka: 200 g/l carboxin 200 g/l thiram

Formulace: FS (suspense k moření osiva)

Balení: 20 l, 200 l, 1000 l

Doba použití: 24 měsíců