PODMÍNKY POUŽITÍ

Vstupem a využíváním webových stránek souhlasí uživatel s tím, že si přečetl a přijal tyto Podmínky používání. Pokud nechcete přijmout tyto Podmínky užívání nebo jakoukoli jejich část, neměli byste používat tyto webové stránky. Arysta LifeScience Limited (dále jen "Arysta") může čas od času změnit tyto podmínky použití. Vaše další používání těchto webových stránek (nebo některých z Arysta světově) demonstruje Váš souhlas být vázán modifikovanými Podmínkami použití. Budeme upozorňovat na jakékoliv změny, které můžeme učinit s Podmínkami používání, ale doporučujeme vám zkontrolovat podmínky použití vždy znovu. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv změnou Podmínek užívání, pak se musíte okamžitě odpojit od webových stránek společnosti Arysta.

1. Přesnost obsahu

Arysta vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že obsah webové stránky je přesný a k datu, ale Arysta nedává žádné záruky, pokud jde o spolehlivost, přesnost a úplnost informací, které se objeví na webových stránkách , Arysta může odebrat materiál z webové stránky podle vlastního uvážení a to bez udání upozornění. Veškeré informace nabízené v souvislosti s užíváním nebo účinnosti konkrétních produktů jsou obecné povahy. Vždy je nutno číst etikety přípravků na ochranu rostlin a konzultovat odbornou podporu v případě pochybností. Rozhodnete-li se spolehnout na takové informace, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí a (s výhradou platných zákonů). Arysta nemůže nést odpovědnost za výsledek.

2. Duševní vlastnictví

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechna autorská práva, ochranné známky a jiná práva k duševnímu vlastnictví v obsahu webových stránek, softwaru a všechny HTML a jiné kódy obsaženy v této webové stránce, musí zůstat po celou dobu svěřené Arystě a nebo jejích poskytovatelů licencí a je chráněn autorskými právy a dalšími zákony a mezinárodními smlouvami. Jakákoliv jiná obchodní známka zůstává majetkem příslušných vlastníků. Uživatelé nesmí modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, komerčně využívat, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat jakýkoliv materiál, který může být zobrazen na webové stránce čas od času bez předchozího získání povolení učinit z Arysta v písemné formě. Webové stránky a jejich obsah jsou chráněny autorským právem, materiál a autorská práva je ve vlastnictví Arysty pokud není uvedeno jinak. Bez omezení výše uvedeného, kopírování výše uvedených materiálů na jakémkoliv jiném serveru nebo umístění pro publikace, reprodukce nebo distribuce je výslovně zakázáno. Obecně lze říci, ochranné známky objevující se na webové stránce jsou buď ve vlastnictví Arysty nebo Arysta získala omezené povolení pro použití od vlastníka ochranné známky užívat ochrannou známku na webových stránkách. Veškeré ostatní ochranné známky třetích stran jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Chcete-li získat povolení využívat některý z ochranných známek nebo jiných materiálů, které mohou být zobrazeny na webových stránkách čas od času nás prosím kontaktujte. Arysta nenese odpovědnost za dohledání nějaké dodatečné povolení potřebného pro použití třetí stranou jakékoliv ochranné známky která není ve vlastnictví nebo licencovana na Arystu pro takové použití.

3. Zákaz komerčního využití webových stránek obsahu

Je povoleno používat materiál, který je zobrazen na webové stránce pouze jako výslovně pověřená Arysta nebo jejích licencí a partnery. Tato webová stránka má za cíl poskytnout informace, a webové stránky jsou určeny pro osobní a nekomerční použití pouze. Uživatelé nesmí používat tuto webovou stránku nebo některý z materiálu, objevující se na webových stránkách k dalšímu jakémukoli komerčnímu účelu, včetně (ale nejen) reklamy nebo k podpoře nebo vytvoření aktivity na jiných webových stránkách.

4. Propojení

Arysta může čas od času použít odkazy na této webové stránce na jiné webové stránky nebo zdroje provozované jinými osobami než Arysta strany. Tyto odkazy jsou poskytovány pro pohodlí uživatelů a Arysta není odpovědná za dostupnost takových externích webových stránek nebo zdrojů, neschvaluje ani nepřebírá odpovědnost za obsah takových externích webových stránek nebo zdrojů a nemá žádnou odpovědnost za kontrolu nad politikou ochrany osobních údajů (pokud existuje) provozovatelů externích webových stránek. Doporučujeme, abyste si zkontroloval podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů těchto externích webových stránek před vstupem nebo jejich využitím. Chcete-li vytvořit hypertextový odkaz na této webové stránce nebo jakékoliv jiné webové stránky provozované nebo udržované Arystou, kontaktujte nás. Arysta obecně vítá odkazy na jejích webových stránkách. Nicméně Arysta může odstranit, pokud podle vlastního názoru je jakýkoli aspekt na propojení webové stránky, jejíž obsah nebo jakákoli jiná záležitost týkající se vztahu je nevyhovující pro Arystu.

5. Omezení odpovědnosti

Internet je svou povahou nespolehlivé médium. Arysta přijala veškerá přiměřená opatření pro zajištění, že webová stránka je řádně fungující za všech okolností, ale Arysta nezaručuje, že tato internetová stránka bude nepřerušená, včasná, bezpečná či bezchybná, že defekty budou opraveny okamžitě, nebo že tato internetová stránka nebo server bude bez chyb či jiných vad (díky tomu, že jsou k dispozici zdarma softwarové viry).

Přijetím těchto Všeobecných podmínek, budete akceptovat, že Arysta nemůže být odpovědná za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou utrpí v důsledku návštěvy této webové stránky nebo využitím informací dostupných na webových stránkách. Je nutné mít vždy vlastní bezpečnostní opatření (ochrana proti softwarovým virům) a zajistit si kopie všech svých dat, chránit se proti ztrátě nebo poškozením.