Katalog 2017 - opravy

­Opravy nedostatků v katalogu přípravků pro rok 2017

                                                                                             

Přípravky povolené pouze pro profesionální uživatele:

Azaka

Banko 500 SC

Beetup Compact SC

Bettix 70 WG

Bolton Tx

Bounty

Carpovirusine

Curzate Gold

Dicotex (5L balení)

Pantera QT

Proxanil

Rancona 15 ME

Steward

Talisma EC

Targa 10 EC

Titus 25 WG


 

Přípravky u nich nebylo ukončeno hodnocení a dosud nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí o povolení:

Paket 250 EC

Reliance                                                                                                                                                       

 

Přípravek Targa 10 EC:

Str. 3: části „Použití přípravků a hnojiv dle vývojových fází (BBCH)“ v hlavních plodinách (řepka) je u indikace výdrol obilnin, pýr a další trávovité chybně uvedená dávka: „0,35 - 1,75 l/ha.“ Správně má být 0,35 – 1,25 l/ha.

Str. 95: části „Použití přípravků a hnojiv dle vývojových fází“ je u brambor (indikace jednoleté trávy, pýr plazivý) chybně uvedená dávka: „0,5 - 1,25 l/ha“.Max. povolená dávka je 1 l/ha.

str. 37: je v tabulce „Použití“ u indikace bob; pýr plazivý uvedená dávka: „1,0 – 1,25“. Použití proti pýru není u bobu povoleno.

Str.  100:  

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

Lesní kultury

10

5

5

0

Cukrovka, krmná řepa, červená řepa salátová, řepka olejka ozimá, brambor, slunečnice, len, hrách, čočka, rajče, mrkev, petržel, česnek, cibule, lesní školky

5

5

0

0

Bob, kostřava

5

0

0

0

 

 

Spektrum citlivosti plevelů dle platného rozhodnutí:

 

Betasana SC:

Citlivé plevele: hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, ptačinec žabinec.

Středně citlivé plevele: hluchavky, konopice polní, lilek černý, máky, opletka obecná, rozrazily, violka rolní, zemědým lékařský.

Odolné plevele: bažanka roční, heřmánky, laskavce, pcháč oset, rdesna, řepka výdrol, svízel přítula.

 

Beetup Compact:

Plevele citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, hluchavka nachová, opletka obecná, ptačinec žabinec, penízek rolní, lilek černý, pomněnka rolní, violka rolní

Plevele méně citlivé: svízel přítula, rdesna, plevele heřmánkovité, řepka olejka – výdrol.

 

Bolton TX:

Při preemergentní aplikaci:

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, penízek rolní, rozrazil perský, violka rolní, svízel přítula, ptačinec žabinec

Při postemergentní aplikaci:

Plevele citlivé: bér sivý, lipnice roční, plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, pěťour maloúborný, hluchavka nachová, penízek rolní, rozrazil perský, violka rolní, svízel přítula, opletka obecná, rdesno blešník, rdesno červivec, laskavec ohnutý, pumpava obecná

Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha.

 

Bonaxa:

Citlivé plevele: heřmánkovec přímořský

Méně citlivé plevele: merlík bílý, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula.

 

Cliophar 300 SL:

Plevele citlivé – pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá;

ve fázi děložních lisů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10-11) - tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna; rdesno ptačí je méně citlivé

 

Dicotex:

Citlivé plevele: jetel plazivý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka

Méně citlivé plevele: černohlávek obecný, pryskyřníky, řebříček obecný

               

Ethofol X:

Plevele citlivé: bažanka roční, béry, drchnička rolní, chundelka metlice, konopice polní, kolenec rolní, lesknice, lipnice roční, psárka polní, ptačinec žabinec, rdesna, rosička krvavá, svízel přítula, pěťoury, pomněnka rolní

Plevele méně citlivé: chrpa modrák, ježatka kuří noha, laskavce, merlíky, mák vlčí, rozrazily, výdrol obilnin, zemědým lékařský, kopretina polní, kopřiva žahavka, lilek černý, oves hluchý, violka rolní.

               

Optica Trio:

1,5 l/ha

citlivé plevele: hořčice rolní, řepka výdrol, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní heřmánek nevonný, ptačinec žabinec, konopice polní, rmen rolní, pcháč oset, merlík bílý, opletka obecná

méně citlivé plevele: svízel přítula, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, zemědým lékařský

 

2 l/ha

citlivé plevele:hořčice rolní, řepka výdrol, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, konopice polní, penízek rolní, heřmánek nevonný, rmen rolní, merlík bílý, opletka obecná, mák vlčí, pcháč oset

méně citlivé plevele: rozrazil perský, rdesno ptačí, zemědým lékařský

 

Somero:

Citlivé plevele: pěťour malokvětý, heřmánky, pomněnka rolní, prosa, lipnice roční, béry, rosička krvavá, hluchavky, rozrazily

Méně citlivé plevele: ježatka kuří noha, lilek černý, kokoška pastuší tobolka, dvouzubec trojdílný.

 

                Titus 25 WG:

Plevele citlivé:

jednoděložné jednoleté a vytrvalé - pýr plazivý, čirok halepský, ježatka kuří noha, rosičky, prosa, béry, dvouděložné jednoleté a vytrvalé - pcháče, šťovíky, laskavce, svízel přítula, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, hořčice rolní, pěťour maloúborný, ředkev ohnice, řepeně, mléč rolní, výdrol slunečnice,

Plevele méně citlivé: merlíky, rdesna, lilek černý

 

Trioflex:

Plevele citlivé - chundelka metlice, psárka polní, svízel přítula, heřmánky, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, výdrol řepky olejky 

Plevele méně citlivé: hluchavky, violka rolní, mák vlčí, pomněnka rolní.

News Summary: 

Opravy nedostatků v Katalogu přípravků 2017