Arysta

POLYVERSUM® – SPRÁVNÝ KROK K BIOLOGICKÉ FUNGICIDNÍ OCHRANĚ

news-image

Vedle již velmi dobře zavedených přípravků z kategorie biostimulátorů nyní společnost Arysta přichází s prvním biologickým fungicidem pod názvem Polyversum®.

Polyversum® je nový, širokospektrální fungicid na bázi Pythium oligandrum registrovaný do mnoha plodin. Jeho použití představuje pro koncového uživatele řadu praktických, významných a neustále více žádaných vlastností, jako jsou například: bezpečnost pro životní prostředí, uživatele, vodní zdroje a necílové organismy, dále žádná rezidua v následné produkci, žádná ochranná pásma a riziko vzniku rezistence. Veledůležité vlastnosti, které jsou, a budou i nadále, stále více vyhledávány jak zemědělskou veřejností, tak podporování legislativními kroky, tak preferovány veřejností. Trend, jehož všechny požadavky splňuje fungicid Polyversum®.

Nespornou výhodou je i různá úroveň/výše dotační podpory při použití biologické ochrany, respektive přesněji: „náhrady chemické ochrany biologickou“, u různých plodin. Rozhodně nezanedbatelná výše podpory, která napomůže vylepšit ekonomickou bilanci.

Produkt, který je ve správný čas na správném místě. Polyversum®.

Poptávejte u svých distributorů přípravků na ochranu rostlin.