Arysta
Biologická řešení

Biologický insekticidní přípravek k hubení obaleče jablečného

Přednosti
  • účinkuje pouze na cílové škůdce – obaleče jablečného a východního
  • působí i na populace rezistentní k chemickým insekticidům
  • velmi krátká ochranná lhůta
  • registrováno v IP i v ekologickém zemědělství
  • bez negativního vlivu na prospěšný hmyz
  • šetrný k životnímu prostředí
  • odpověď na rostoucí požadavky potravinářství, ekologické zemědělce a malopěstitele
Souhrn

Účinná látka: 10e13 GV/I Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV)

Formulace: SC (suspenzní koncentrát)

Balení: 1 l

Doba použití: 24 měsíců

Použití
Plodina Škodlivý činitel Dávka (l/ha) OL
jabloň obaleč jablečný 1,0 3
max. 3x za rok v jedné kultuře