Arysta
Biologická řešení

POLYVERSUM®

Nový biologický fungicid pro kontrolu širokého spektra
chorob v mnoha plodinách

Přednosti
  • Širokospektrální BIOLOGICKÝ fungicid na bázi Pythium oligandrum registrovaný do mnoha plodin
  • ŽÁDNÁ REZIDUA v následné produkci
  • ŽÁDNÁ OCHRANNÁ PÁSMA
  • ŽÁDNÉ RIZIKO vzniku rezistence
  • BEZPEČNÝ pro koncové UŽIVATELE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ ZDROJE, NECÍLOVÉ ORGANISMY
  • Široké možnosti použití jak v biologických, tak „hybridních“ technologiích ochrany rostlin
  • SNADNÁ PŘÍPRAVA postřikové suspenze
Použití

Jednotná dávka pro aplikaci 0,1 kg/ha (dle plodiny, zda je jarní, či ozimá, se aplikuje 2x – 3x za sezónu).

Detailní informace a doporučení jsou uvedeny v produktovém letáku.