Arysta

Systémový fungicid k ochraně obilnin

Přednosti
  • špička v ochraně proti braničnatkám (i rezistentním)
  • patentovaná formulace ,,SuperWeatherStik’’
  • chrání listy proti UV záření (fyziologické skvrny)
Souhrn

Účinná látka: 80 g/l azoxystrobin 400 g/l chlorothalonin

Formulace: SC (suspenzní koncentrát)

Balení: 20 l

Doba použití: 24 měsíců

Použití
Plodina Choroba Dávka (l/ha) OL Poznámka

pšenice

braničnatka plevová
braničnatka pšeničná
rez plevová, rez pšeničná

2,5

35

max. 2x

ječmen

ramuláriová skvrnitost
hnědá skvrnitost
rez ječná, rynchosporiová skvrnitost ječmene

2,5

AT

do BBCH 59
max. 1 x

žito

rez žitná

2,5

AT

BBCH 25-69
max. 1x

tritikale

braničnatka pšeničná
rez žitná

2,5

AT

BBCH 25-61
max. 1x