Arysta

Selektivní herbicid proti dvouděložným jednoletým a vytrvalým plevelům a pcháči osetu v cukrovce, semenných porostech cibule, okrasných trávnících, semenných porostech trav, jádrovinách, podnožích ovocných dřevin, síji lesních dřevin a zaškolkovaných sazenic, lesních školkách a uvolněných prázdných tabulí a záhonů.

Přednosti
  • nejjistější ochrana cukrovky proti pcháči
  • možné použití na ochranu okrasných trávníků
Souhrn

Účinná látka: 300 g/l klopyralid

Formulace: SL (rozpustný koncentrát)

Balení: 5 l

Doba použití: 24 měsíců

Použití
Plodina Škodlivý organismus Dávka (l/ha) OL Poznámka

cukrovka

pcháč oset

0,35

 

BBA 23 cukrovka
BBCH 30 pcháč
(až do výšky 20 cm)

cukrovka

plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné vytrvalé

0,5

  1. ošetření 0,15
  2. ošetření 0,15

ošetření 0,2

 

dělené dávkování
BBA 21 cukrovka
BBCH 10 plevele
max. 3x

okrasné trávníky

plevele dvouděložné
jednoleté
plevele dvouděložné vytrvalé

0,8

35

od BBCH 14, max. 1x

trávy semenné porosty

0,4

 

BBCH 14 – 30
max. 1x

lesní dřeviny –
sazenice zaškolkované a síje

0,4

 

 

postřik s kryty, bě-
hem veget. období max. 1x

lesní školky –
uvolné prázdné tabule a záhony

0,5

 

max. 1x