Arysta

Insekticid k hubení housenek motýlů

Přednosti
  • nepoškozuje dravé roztoče a jiné predatory
  • odolnost ke smyvu deštěm a k odparu za vyšších teplot
  • nárůst účinnosti s teplotou
  • nízká toxixita pro teplokrvné živočichy
  • možnost použití v IP
Souhrn

Účinná látka: 300 g/kg indoxacarb

Formulace: WG (ve vodě dispergovatelné granule)

Balení: 500 g

Doba použití: 24 měsíců

Použití
Plodina Škodlivý organismus Dávka (kg/ha) OL Poznámka
jádroviny obaleč jablečný  

0,170

 

7

na začátku líhnutí larev,
max. 4x
v intervalu 10 – 14 dní; postřik nebo rosení
pupenoví a slupkoví obaleči (obaleč jabloňový, obaleč ovocný, obaleč pupenový, obaleč zahradní, obaleč zimolezový)  

0,170
0,170

 

7

na začátku líhnutí larev,
max. 2x
v interval 10 – 14 dní; postřik nebo rosení
housenky ostatních motýlů 0,170 7 na začátku výskytu housenek,
max. 1x
píďalka podzimní 0,170 7 na začátku výskytu housenek,
max. 1x
postřik nebo rosení
réva vinná různorožec trnkový 0,50 AT od začátku výskytu,
max. 1
BBCH 01 – 14; postřik do zóny tažňů, 200 l vody
obaleč jednopásý obaleč mramorovaný 0,100 14
moštové odrůdy
na začátku líhnutí larev 1. generace, max. 3x v intervalu
10 – 14 dní do BBCH 61; 300-500 l vody/ha,
postřik nebo rosení
obaleč jednopásý obaleč mramorovaný  

0,150

 

14
moštové hrozny

na začátku líhnutí larev 2. generace; max 3 x v intervalu
10 – 14 dní od BBCH 73 (bobule velikosti broků);
500-1000 l vody/ha, postřik nebo rosení
křísi
(pidikřísek révový)
 

0,100

14
moštové hrozny
1 x na začátku výskytu do
BBCH 61 (před začátkem květu);
300-500 l vody/ha,postřik nebo rosení
košťálová zelenina (kapusta, zelí) housenky motýlů (bělásek řepový, bělásek zelný, můra gama, můra kapustová, můra zelná, předivka polní)  

0,85

3 při zjištění prvních housenek,
max. 3 x v intervalu 10 – 14 dní;
dávka postřikové kapaliny 300 – 700 l/ha
květák housenky motýlů (bělásek řepový, bělásek zelný, můra gama, můra kapustová, můra zelná, předivka polní)  

0,85

3
(venku)
při zjištění prvních housenek,
max. 3x v intervalu 10 – 14 dní;
dávka postřikové kapaliny 300 – 700 l/ha
kukuřice zavíječ kukuřičný 0,125 AT dle signalizace na začátku líhnutí larev
lze použít max. 2x za sezónu
bázlivec kukuřičný 0,125 AT před kladením vajíček nejpozději BBCH 77
lze použít max. 2x za sezónu
kukuřice cukrová zavíječ kukuřičný 0,125 14 dle signalizace na začátku líhnutí larev
lze použít max. 2x za sezónu
bázlivec kukuřičný 0,125 AT před kladením vajíček nejpozději BBCH 77
lze použít max. 2x za sezónu

 

 

 

Steward spolehlivě účinkuje také na některé další škůdce uvedených plodin:

Jádroviny Zelenina
Pilatka Jablečná (Hoplocampa testudinea) Klopušky (Lygus ssp.)
Vrtule jabloňová (Rhagoletis pomonella) Mravenci (Formicidae spp.)
Réva vinná Kukuřice
Obaleč révový (Sparghanotis pilleriana) Černopáska bavlníková (Helicoverpa armigera)
Šedavka kukuřičná (Helicoverpa zea)