Arysta

Insekticidní postřikový přípravek k dezinsekci prázdných i plných skladů

Přednosti
  • nově povoleno i k použití do plných skladů
  • rychlý nástup účinku
  • zlikviduje i těžko hubitelné škůdce
  • dotykové i požerové působení
  • dostatečná perzistence
Souhrn

Účinná látka: 80 g/l cypermethrin 228 g/l piperonyl butoxid

Formulace: EC (emulgovatelný koncentrát)

Balení: 1 l

Doba použití: 24 měsíců

Použití
Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL

dezinsekce skladů

pilous černý
pilous rýžový
potemnik
skladištní lesák

0,02 l/t

0

dezinsekce skladů

potemník hnědý
rus domácí
(při silném výskytu)

0,03 – 0,06 l/100 m2

0

* nižší koncentrace a dávka postřikové kapaliny se použijí na hladké neporézní povrchy