Arysta

Regulátor růstu pro ochranu po mrazu a redukci rzivosti slupky jablek

Přednosti
  • jedinečně vysoký poměr GA4 vs. GA7 (92 – 97 % vs. 2 %)
  • vyšší obsah ultra čisté GA4 ve srovnání se standartními výrobky
  • větší nárůst ve velikosti ovoce
  • lepší kontrola rzivosti a povrchových trhlin
  • účinná obrana proti mrazu, resp. po mrazu
Souhrn

Účinná látka: 10 g/l giberiliny GA4/GA7

Formulace: SL (rozpustný koncentrát)

Balení: 1 l

Doba použití: 24 měsíců

Použití
Plodina Účel použití Dávka (l/ha) OL Poznámka

jabloň

zlepšení tržních vlastností
redukce rzivosti slupky jablek

0,5
nebo
0,2 – 0,25
na 1 m výšky koruny

90

max. 5x
BBCH 69 – 73 v intervaul 7 – 10 dní