Arysta

TONGA® – NOVÁ ZBRAŇ V BOJI PROTI REZISTENCI

news-image

Nový fungicid TONGA je určen pro T2 aplikace v pšenici ozimé, primárně proti braničnatkám a rzím .  Je to systemický fungicid obsahující účinné látky chlorothalonil 375 g/l, a tebukonazol 125 g/l. Je tedy jako stvořený pro ekonomické aplikace s cílem ekonomické ochrany porostu a prevenci vzniku rezistence.

První možností je použití v systému 1 fungicidního ošetření, primárně zaměřeného na ochranu praporcového listu, případně, zaměřeného až na ochranu klasu. Tento systém řadíme do kategorie tzv. ekonomických řešení, nicméně kombinace uč.l. chlorothalonil a tebuconazole zajišťují širokospektrální ochranu s důležitým, anti-rezistentním prvkem. Doporučené dávkování je v rozsahu 1,4-2,0 l /ha, kdy vyšší dávku volíme především v situacích vyššího tlaku chorob a potřeby dlouhodobějšího působení a nižší dávky případech pouze nízkého tlaku s cílem efektivní, ale ekonomické aplikace.

Druhou možností je použití fungicidu Tonga v sekvenci 2 fungicidních ošetření. V T1 se aplikuje Tocata Super v dávce 1,75 – 2,0 l/ha, následovaná aplikací fungicidu Tonga v snížené dávce 1,4 l/ha. V případě silného tlaku klasových chorob v průběhu kvetení je dále možné fungicidní technologii doplnit aplikací fungicidu Bounty, v dávce 0,4 l/ha.